AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Những điểm đáng lưu ý của Luật Cư trú có hiệu lực từ 1-7
Ngày đăng 05/07/2021 | 14:42  | Lượt xem: 91

Từ ngày 1-7-2021, Luật Cư trú chính thức có hiệu lực, việc quản lý cư trú của công dân sẽ được chuyển từ thủ công, truyền thống thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; sang quản lý bằng số hóa, thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú và số định danh cá nhân. Tuy nhiên, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31-12-2022.