CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

công điện về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, biến thể SARS-CoV2, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng covid-19
Ngày đăng 25/02/2022 | 10:55  | Lượt xem: 122

chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành công điện về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, biến thể SARS-CoV2, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng covid-19

xem chi tiết tại đây