CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo số 263/TB-UBND về việc treo cờ tổ quốc của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 08/04/2022 | 12:43  | Lượt xem: 93

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 263/TB-UBND về việc treo cờ nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng Ba âm lịch).

            Theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ tổ quốc từ ngày 09/4/2022 đến hết ngày 11/4/2022.

             UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.

UBND thành phố Hà Nộiu