CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG BÁO SỐ 30/TB-UBND NGÀY 26/02/2022 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ ĐIỀU CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG THEO TÌNH HÌNH CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
Ngày đăng 28/02/2022 | 08:50  | Lượt xem: 104

Thông báo số 30/TB-UBND ngày 26/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Điều chỉnh các biện pháp thích ứng theo tình hình cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)

Nguồn: Trang thông tin điện tử quận HBT