CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CÁC NỘI DUNG CỦA NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Ngày đăng 17/05/2021 | 14:43  | Lượt xem: 95
Để cuộc bầu cử đạt kết quả, bảo đảm dân chủ, hợp pháp và bảo đảm trật tự, an toàn, nhất là trong ngày bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Bầu cử...

CÁCH THỨC GHI SỐ THẺ CỬ TRI THEO DANH SÁCH CỬ TRI?

Ngày đăng 17/05/2021 | 02:40  | Lượt xem: 75
Số Thẻ cử tri được ghi theo số thứ tự của cử tri trong danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu tương ứng. Trong danh sách cử tri lập theo từng khu vực bỏ phiếu, họ và tên cử tri xếp theo hộ gia đình...

SINH VIÊN, CÔNG NHÂN CÓ THỂ BỎ PHIẾU BẦU CỬ TẠI NƠI HỌC TẬP, KHU NHÀ Ở ĐƯỢC KHÔNG?

Ngày đăng 13/05/2021 | 09:30  | Lượt xem: 74
Cử tri là sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học hoặc là công nhân khu công nghiệp có thể được ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở giáo dục hoặc...

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU BẦU CỬ

Ngày đăng 13/05/2021 | 09:28  | Lượt xem: 66
Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Y tế ban hành. Nguồn : Hanoimoi

KIỂM ĐẾM PHIẾU BẦU, TÍNH VÀ GHI TỶ LỆ PHẦN TRĂM KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ngày đăng 12/05/2021 | 04:20  | Lượt xem: 283
Việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với những phiếu hợp lệ. Tổ bầu cử kiểm phiếu theo từng loại phiếu bầu để làm căn cứ xác định số phiếu bầu cho từng người ứng cử. ...

NGÀY BẦU CỬ - NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN

Ngày đăng 12/05/2021 | 11:07  | Lượt xem: 68
Vào ngày Chủ nhật 23/5/2021 tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên phạm vi cả nước. Đây là sự kiện chính...

Trường hợp cử tri chỉ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện

Ngày đăng 12/05/2021 | 08:29  | Lượt xem: 43
Cử tri là người tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã và có thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp...

NGÀY BẦU CỬ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Ngày đăng 11/05/2021 | 02:41  | Lượt xem: 51
Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17-11-2020 quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2

PHƯƠNG ÁN ĐÁP ỨNG VỚI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH COVID-19 PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 11/05/2021 | 02:37  | Lượt xem: 40
BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng ban hành Phương án đáp ứng với cấp độ dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm...

PHIẾU BẦU CỬ NHƯ THẾ NÀO LÀ HỢP LỆ?

Ngày đăng 03/05/2021 | 03:55  | Lượt xem: 82
Về nguyên tắc, phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:   Nguồn : HaNoimoi

QUYỀN BẦU CỬ CỦA CÁC CỬ TRI CÓ KHÁC NHAU KHÔNG?

Ngày đăng 03/05/2021 | 09:17  | Lượt xem: 52
Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có...

YÊU CẦU VỀ BẢO ĐẢM BẦU CỬ DÂN CHỦ, ĐÚNG PHÁP LUẬT

Ngày đăng 22/04/2021 | 11:32  | Lượt xem: 72
Theo sách Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức biên soạn thì một cuộc bầu cử được coi là bầu...

Những lưu ý khi lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri

Ngày đăng 19/04/2021 | 08:03  | Lượt xem: 64
Hỏi: Trong quá trình lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri cần lưu ý những điểm gì?

Vận động bầu cử và các hình thức vận động bầu cử

Ngày đăng 19/04/2021 | 08:00  | Lượt xem: 75
Vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện...

PHƯỜNG NGUYỄN DU HOÀN THÀNH VIỆC NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày đăng 16/04/2021 | 02:45  | Lượt xem: 105
Đến ngày 11/4/2021, phường Nguyễn Du đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hiển thị 1 - 15 trong 31 kết quả.