HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Đảng ủy phường Nguyễn Du tổ chức Hội nghị “Học tập chuyên đề năm 2022 "
Ngày đăng 16/05/2022 | 15:33  | Lượt xem: 77

 Chiều ngày 16/4/2022 Đảng ủy phường Nguyễn Du tổ chức Hội nghị “Học tập chuyên đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

          Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/QU ngày 10/3/2022 của Quận ủy Hai Bà Trưng và Chương trình công tác năm.

           Chiều ngày 16/4/2022 Đảng ủy phường Nguyễn Du tổ chức Hội nghị “Học tập chuyên đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

         Đến dự với hội nghị có Đồng chí Đào Tiến Dũng – Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng phòng lý luận chính trị – Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội;Đồng chí Phùng Đức Thọ - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Thường trực UBND phường; Các đồng chí Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và hơn 100 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Nguyễn Du.

Đồng chí Đào Tiến Dũng – Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng phòng lý luận chính trị – Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt nội dung Nghị quyết.