HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI NGHỊ UBMTTQVN PHƯỜNG NGUYỄN DU LẦN THỨ 3, NHIỆM KỲ 2019 – 2024; PHẢN BIỆN XÃ HỘI VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH – QUỐC PHÒNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021
Ngày đăng 15/12/2020 | 11:30  | Lượt xem: 410

. Ngày 15/12/2020 Ủy ban MTTQVN phường Nguyễn Du tổ chức hội nghị UBMTTQVN phường Nguyễn du lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Phản biện xã hội về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, An ninh – Quốc phòng năm 2010 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Triển khai thực hiện Đề án 21- ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “ Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Đề án 08-ĐA/QU ngày 07/10/2019 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

   Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy. Ngày 15/12/2020 Ủy ban MTTQVN phường Nguyễn Du tổ chức hội nghị UBMTTQVN phường Nguyễn du lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Phản biện xã hội về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, An ninh – Quốc phòng năm 2010 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

   Tại Hội nghị phản biện xã hội đã có các ý kiến đóng góp xây dựng vào dự thảo báo cáo của UBND phường, các lĩnh vực VSMT, VSATTP, phòng chống cháy nổ được các thành viên UBMT tham dự hội nghị tích cực góp ý xây dựng. Hội nghị cũng đề nghị bổ sung những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu đưa vào phương hướng của năm 2021