THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO SỐ 106/TB-UBND NGÀY 11/02/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
Ngày đăng 12/02/2022 | 14:22  | Lượt xem: 143

UBND thành phố Hà Nội thông báo Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố (Cập nhật 09h00 ngày 11/02/2022).

Thông báo số 106/TB-UBND ngày 11/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

(Chi tiết tại đây)

UBND thành phố Hà Nội