THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Nghiêm Hải Thịnh - Phó chủ tịch UBND phường
Ngày đăng 03/06/2021 | 14:23  | Lượt xem: 96

Thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND Quận Hai Bà Trưng về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nghiêm Hải Thịnh, công chức phường Nguyễn Du.

UBND phường Nguyễn Du giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký của ông Nghiêm Hải Thịnh - PCT UBND phường như sau: