THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND PHƯỜNG NGUYỄN DU THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC
Ngày đăng 19/04/2021 | 10:00  | Lượt xem: 186

Ngày 31/1/2021, UBND phường Nguyễn Du ban hành thông báo số 05/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm trong năm 2021.