Thông Tin Người Phát Ngôn Thông Tin Người Phát Ngôn

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 29/07/2021 | 09:27  | Lượt xem: 117
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày đăng 29/07/2021 | 09:02  | Lượt xem: 88
Thành ủy Hà Nội ban hành thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

CUỘC THI TRỰC TUYẾN “ TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

Ngày đăng 15/09/2020 | 08:21  | Lượt xem: 844
 Nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy tắc ứng xử gắn với bảo vệ môi trường giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học...

THÔNG TIN

Lịch công tác tuầnThư viên văn bảnDanh mục thủ tục hành chính Hỏi đáp thủ tục hành chínhHòm thư góp ýLịch tiếp công dân